Thursday, January 3, 2019

मराठी standup comedy evolution !!

मराठी standup comedy इतक्या सहजपणे केलेली मी खूप दिवसांनंतर पाहतोय. पु. ल. देशपांडेंची आठवण आली. टाईमिंग एकदम अचूक जमलंय. #भाडिपा असे अजून व्हिडिओज येऊद्या.

In the frame: Nipun DharmadhikariNo comments:

5 reasons to watch भाई: व्यक्ती की वल्ली

Video courtesy: Rajshri Marathi